fbpx

Mətanət A İzolatexe 25 Kq

0.00 AZN

Sement və akrilik əsaslı, ikikomponentli, su vasitəsilə gələn duzlara və atmosferdəki qazlara qarşı maneə qatı əmələ gətirən, beton və sement əsaslı səthlərə həm daxildən, həm də xaricdən çəkilə bilən hidroizolyasiya məhsuludur. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur. İçməli su məkanları üçün, ultrabənövşəyi şüalara (Uv) qarşı davamlı.