fbpx

Düzgün radiator seçimi və onların müqayisəsi.

Düzgün radiator seçimi və onların müqayisəsi.

İstilik sistemi evdə ən mürəkkəb mühəndislik layihəsidir. İstilik növləri enerjinin yüksək qiymətləri səbəbindən daim təkmilləşdirilir. İstənilən istilik sistemi yalnız bir səlahiyyətli istilik mühəndisliyi hesablanması və düzgün tamamlanmış quraşdırma vəziyyətində səmərəli işləyəcəkdir.Yalnız düzgün hesablama və yüksək keyfiyyətli istilik sistemi yaşayış yerinizdə isti və rahat bir atmosfer yarada bilər.

radiatorlarda istilik ətraf mühitə iki yolla yayılır: radiasiya və konveksiya.90/70 ºC isti su isitmə qurğularında səthin orta temperaturu 80 ºC-dir və bu aşağı temperaturda radiasiyanın miqdarı azdır. Ümumiyyətlə, radiatorlarda istiliyin yalnız 20-40% -i şüalanır.

Böyük xarici proyeksiya səthi sahəsi olan radiatorlarda radiasiya dərəcəsi də yüksəkdir. Bu baxımdan, radiasiya dərəcəsi nazik tökmə radiatorlarda və panel radiatorlarında yüksəkdir.Alüminium radiatorlarda qanadlı səthlər istifadə edildiyi üçün xarici səthlər su ilə birbaşa təmasda olmur və daha aşağı temperaturda olur. Buna görə də radiasiya dərəcələri də aşağıdır.

radiatorların istilik gücü:radiatorların istilik gücü istehsalçılar tərəfindən edilən standart sınaqların (DIN 4704) sonunda müəyyən edilir. radiatorları müqayisə edə bilmək üçün normal istilik gücünü bilmək tələb olunur.Normal istilik gücü suyun giriş temperaturu 90 ºC və çıxış temperaturu 70 ºC olduqda; Ətraf mühitin temperaturu 20 ºC və təzyiq 1 atmosfer olduqda radiator tərəfindən verilən istilik miqdarıdır.Bu vəziyyətdə, radiatordakı su ilə ətraf hava arasındakı orta temperatur fərqi 60 ºC-dir.

Radiator seçimində məsləhətlər.

1.radiatorlar adətən pəncərələrin altına yerləşdirilir. Xüsusilə yaxşı izolyasiya edilmiş konstruksiyalarda istilik itkisi az olduğu üçün istilik gücü yüksək olur.Belə hallarda, məsələn, panel radiatorlardan istifadə edilərsə, PKKP növləri yerinə QK tiplərinə üstünlük verilməlidir. Dilimlənmiş tökmə və polad radiatorlardan istifadə edilərsə, ən incə növlərə üstünlük verilməlidir.

2.İş yeri, məktəb, xəstəxana kimi yerlərdə toz keçirməyən və asan təmizlənən radiatorlar seçilməlidir.

3.Hündür binalarda, ən azı statik təzyiqin yüksək olduğu alt mərtəbələrdə təzyiqə davamlı tipli radiatorlardan istifadə edilməlidir.

radiatorların düzgün yerləşdirilməsi. 

a)Memarlıq və texniki cəhətdən radiatorların yerləşdirilə biləcəyi ən uyğun yerlər pəncərənin altındakı divarların qarşısıdır.Pəncərənin altında mövcud olan divarın hündürlüyünə uyğun radiator seçilməlidir.Radiatorun dərinliyindən asılı olaraq radiatorun altında 5 – 12 sm, yuxarıda isə 3 – 10 sm boşluq qalmalıdır.Bu baxımdan, ölkəmizdə satışda olan radiatorları layihələndirilərkən ölçülərini nəzərə almaq və buna uyğun olaraq pəncərələrin altında məsafə qoymaq memarların borcudur.

b)Böyük salonlarda birdən çox pəncərə varsa, hər bir pəncərənin altında radiatorlar paylanmalıdır. Pəncərələr arxitektura səbəblərinə görə yerə qədər enirsə, radiatorlar qısa növlərdə seçilir və pəncərə ilə arasında böyük bir boşluq qalır.

c)Standartlara uyğun olaraq, klassik çuqun radiatorları döşəmədən ən azı 70 mm və divardan ən azı 40 mm yüksəklikdə yerləşdirilir.