Filter

Əvvəlcə, boyler və qazan sistemlərinin əsas funksiyalarını və iş prinsiplərini başa düşmək üçün qısaca izah edək:

Boyler Sistemi:

Boyler, suyun istilikdən qurumağa və temperaturunu saxlamağa xidmət edən bir qurğudur.
Əsas elementləri genelliklə su daxil olan böyük bir tank və tankı istiliklə doldurmağa xidmət edən bir istilik elementidir.
Sistem genelliklə evlərdə və digər yerlərdə sıcak su təmin etmək üçün istifadə olunur.
Elektrik enerjisi, qaz və ya başqa enerji mənbələri ilə işləyə bilər.
Boylerin İş Prinsipi:

Su tanka doldurulur və orada yerləşən istilik elementi suyu istilikdən qurur.
Bir sensor, su temperaturunu izləyir və temperatur azaldıqda istilik elementi yenidən işləyir.
İstilik su tankdan çıxaraq evdə istifadə üçün hazır olur.
Qazan Sistemi:

Qazan, bir qurğudur ki, bu, suyu istiliklə qurudan bir ənənəvi şəkildə fərqli olaraq, evi və ya tikintini istilikdə saxlamaq üçün istifadə olunur.
Geniş ərazilərdə, qurumada və istilik sistemi kimi istifadə oluna bilər.
Qazanlar, qaz, yağ və ya elektrik enerjisi ilə işləyə bilər.
Qazanın İş Prinsipi:

Qazan suyu istilikdə qurur və bu istilik nəzarət sistemi vasitəsilə tənzimlənir.
İstilik su genelliklə radiatordan və ya zəncirin digər hissələrindəki istilik sistemləri vasitəsilə evin içində yayılır.
Qazanın tipinə və funksiyalarına bağlı olaraq, istilik sistemini daha çeşitli olaraq tənzim etmək mümkündür.
Genişləndirmə Çəni:

Istilik sistemi işləyərkən suyun genişlənməsinin nəticəsində yaranan təzyiqdə dəyişikliklərə qarşı qorumaq üçün istifadə olunan bir anbar qurğusudur.
Qazan və boyler sistemlərində su istilikdə olduğu zaman genişlənməyə meyillidir və bu genişlənmə, sistemə zərər vurmağa səbəb ola bilər.
Genişləndirmə çəni, suyun genişlənməsini qəbul edir və bu sayədə sistemdə təzyiqin düzgün qorunması təmin edilir.
Bu sistemlər, ətraf mühitin və ev sahibinin tələblərinin nəzərə alındığı müddətdə müxtəlif formalar və konfiqurasiyalarla gəlir. İstifadə olunan enerji növü, qurğunun ölçüsü və qurğunun yerləşdiyi sahə kimi faktorlar, uyğun sistem seçilməsinə nail olur.