fbpx

BAXI Luna Kombi 31kw

1,350.00 AZN

Beşinci nəsil ECO Compact divar tipli qaz kombiləri istilik və İST-n iki ayrıcı istilik mübadiləçisi ilə ekonom-sinif modelidir və MAIN 5 kombi sistemində olduğu kimi eyni platformanın tətbiq edilməsi ilə işlənib hazırlanmışdır. Bu platforma ibarətdir: sistemin daxili fəzasının yeni orijinal tərtibatı ilə korpusun daha yığcam ölçüləri. ionlaşdırma və tüstü qazlarının temperaturuna nəzarət aparılması sayəsində qüvvənin uyğunlaşması və dartıcı qüvvənin nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi və yeni electron plata. ECOCompact kombi sistemi kompozit materialların tətbiq edilməsi ilə yaradılmışdır, çox mərtəbəli evlər və istirahət yaşayış komplekslərində tətbiq edilməsi üçün ideal variantdır.

Qaz sistemi

 • İsitmə və isti su təchizatı (İST) rejimlərində alovun fasiləsiz elektron modulyasiyası;
 • Kombi sistemi Rusiya ərazisinin təbii şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır. 170-270 V qidalandırıcı gərginlik diapozonunda təbii qazın giriş təzyiqinin 4 mbar qədər azalması zamanı davamlı olaraq işləyirlər;
 • Kombinin normalaşdırılanlardan fərqli olan şəraitlərə yüksək uyğunlaşma qabiliyyəti;
 • Rəvan elektron yandırma;
 • Odluqda alovun ayrıcıları paslanmayan poladdan hazırlanmışdır;
 • Mayeləşdirilmiş qazda işlərin həyata keçirilməsi üçün yenidən quraşdırma mümkündür.

Hidravlik sistem

 • Kompozit materiallardan hidravlik qrup;
 • Qaynar su axarının turbin ötürücüsü(sərfiyyat ölçən);
 • Quraşdırılmış avtomatik su ayrıcısı (aparıcısı) ilə enerjiyə qənaət edən dövriyyə nasosu;
 • Korroziyadan əlavə müdafiə üçün xüsusi tərkib ilə örtülmüş (üzərinə çəkilmiş) ilkin mis istilik mübadiləçisi;
 • Paslanmayan poladdan ikinci lövhəşəkilli istilik mübadiləçisi (iki konturlu modellər);
 • Manometr;
 • Avtomatik baypas (dövrələmə);
 • Nasosun postsirkulyasiyası;
 • Soyuq suyun girişində filtr;
 • Günəş kollektorlarına qoşulma imkanı.

Temperatura nəzarət

 • Rəqəmsal idarəetmə paneli;
 • İsitmə sistemində iki temperatur nizamlama diapazonu: 30-85°C və 30-45°C (“isti döşəmə” rejimi);
 • Quraşdırılmış havadan asılı olan avtomatika (küçə temperaturu vericisinin qoşulması imkanı);
 • İsitmə və İST kontularında verilmiş temperaturun nizamlanması və avtomatik saxlanması;
 • Temperaturun rəqəmsal indikasiyası;
 • Otaq termostatı və proqramlaşdıran vaxt təyin edən cihazın qoşulma imkanı.

Nəzarət və təhlükəsizlik qurğusu

 • Düymə vasitəsilə idarəetməyə malik maye kristallı displey;
 • Elektron özünü diaqnostika sistemi;
 • Dispetçerin pultuna bloka salınma haqqında siqnalın daxil edilməsi imkanı;
 • Alovun ionizasiya nəzarəti;
 • Nasosun kilidlənməsindən (bloka düşməsindən) müdafiə sistemi (hər 24 saatdan avtomatik olaraq işə düşür);
 • Üç girişli klapanın kilidlənməsindən (bloka düşməsindən) müdafiə sistemi (hər 24 saatdan avtomatik olaraq işə düşür);
 • İlkin istilik mübadiləçisində suyun həddən artıq qızmasından müdafiə edən termostat;
 • İonlaşdırma cərəyanı və tüstü qazlarının temperaturu üzrə dartıcı qüvvənin yenilənmiş nəzarət sistemi;
 • İsitmə sistemində pressostat – suyun təzyiqi kifayət qədər olmadıqda işə düşür;
 • İsitmə (3 atm.) konturunda qoruyucu klapan;
 • İsitmə və İST konturlarında donmadan qoruma sistemi.